Centar za četvrtu
industrijsku revoluciju u Srbiji

Platforma za saradnju različitih aktera u društvu sa ciljem unapređenja uslova za primenu tehnologija četvrte industrijske revolucije

Šta radimo?

Biotehnološki ekosistem

Okupljamo ključne aktere radi stvaranja uslova za razvoj tehnologija 4IR, radimo na unapređenju kompetencija stručnjaka, razmenjujemo znanja sa svetskim ekspertima i pozicioniramo Srbiju u međunarodni okvir.

Pravno-regulatorni okvir

Iniciramo promene, učestvujemo u adaptaciji i optimizaciji pravno-regulatornog okvira koji će omogućiti primenu i razvoj tehnologija 4IR sa fokusom na medicinu, zdravstvo i veštačku inteligenciju.

Situacione analize

Sprovodimo analize stanja u Srbiji i inostranstvu u oblastima vezanim za 4IR, osmišljavamo akcije i programe usmerene na stvaranje preduslova za uvođenje inovativnih rešenja u zdrastvenom sistemu.

Projekti

Centar koordinira različite projekte iz oblasti biotehnologije u cilju poboljšanja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija za dobrobit društva. U fokusu rada su podaci iz oblasti biomedicine i genetike, razvijanje infrastukturnih osnova za skladištenje i korišćenje velikih podataka, kao i razvoj novih protokola za obezbeđivanje boljih uslova za unapređenje sektora zdravstva i nauke. 

Projektom se radi na uspostavljanju  informacionog sistema i uvođenju standarda za čuvanje i razmenu genetičkih podataka, uključujući tehničke aspekte i aspekte zaštite podataka. Registar će biti na raspolaganju naučnim i zdravstvenim institucijama, a upotreba podataka usmerena na istraživanja i razvoj u oblasti biotehnologije, bioinformatike, bioekonomije, genetike i medicine.

Projekat obuhvata određivanje kompletnog genetskog materijala 1000 dobrovoljaca. Dobijeni podaci iz analize celog egzoma/genoma služiće za ispitivanje uticaja genetskih karakteristika na razvoj hroničnih bolesti i naslednih poremećaja koji izazivaju fizičke malformacije, kao i tumačenje naslednih komponenti povezanih sa rizikom od obolevanja od kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Saradnja sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) na projektu koji se bavi ispitivanjem NSCLC (engl. non-small cell lung cancer) u vidu obezbeđivanja neophodnih IT infrastrukturnih resursa za skladištenje kliničkih i genetičkih podataka, i podrške u koordinaciji i komunikaciji učesnika.

 

Sprovodimo istraživanje stavova i znanja građana i građanki Srbije o genetici, genetičkim istraživanjima i genetičkom testiranju, u cilju edukacije i osvešćivanja šire populacije o važnosti primene genetike u zdravstvu i nauci.

Svim svojim aktivnostima i projektima kontinuirano radimo na osnaživanju bioinformatičke zajednice, što je rezultovalo osnivanjem Sekcije za genomiku u okviru BirBi i budućem uspostavljanju Registra genetičkih i biomedicinskih podataka, kao i uvođenju formalnog obrazovnog programa iz ove oblasti.

Biotech Future Forum

Međunarodna konferencija koja okuplja biznis, državne i akademske lidere u cilju podsticanja saradnje i razmene znanja u oblasti biotehnologije i veštačke inteligencije