Prijavi projekat: PROGRAM DIJASPORA 2023

Fond za nauku Republike Srbije raspisao je Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih projekata u okviru Programa podrške saradnji sa srpskom naučnom dijasporom – Zajednički istraživački projekti (DIJASPORA 2023). Program podržava osnovna i primenjena istraživanja u svim naučnim oblastima, a namenjen  je naučnicima i istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO u Republici Srbiji u svojstvu Nosioca projekta ili Učesnika projekta.

Projekat treba da omogući dalji razvoj istraživačkih ciljeva definisanih predlogom projekta i uspostavi temelje za dugoročnu saradnju sa istraživačima iz dijaspore, inostranim stručnjacima i inostranom NIO.

Prijave projekata na ovaj javni poziv podnose se isključivo u elektronskoj formi, najkasnije do 28. marta 2024. godine do 15 časova po srednjoevropskom vremenu, popunjavanjem projektne prijave preko Portala za prijavu naučnih projekata Fonda za nauku Republike Srbije.

Javni poziv možete preuzeti OVDE.

Trajanje Projekata je do dve godine (24 meseci).

Budžet programa je 2.200.000 evra.

Maksimalan budžet pojedinačnog projekta iznosi 200.000 evra.

Sve informacije o Programu i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Visina naknade istraživača iz Republike Srbije koji se finansiraju kroz programe Fonda za nauku možete preuzeti na sledećem LINKU.

Portalu za prijavu naučnih projekata možete pristupiti OVDE.

Uputstvo za upotrebu Portala za prijavu naučnih projekata možete preuzeti na sledećem LINKU.

Izvor: Fond za nauku Republike Srbije.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.