Centar za četvrtu
industrijsku revoluciju u Srbiji

Platforma za saradnju različitih aktera u društvu sa ciljem unapređenja uslova za primenu tehnologija četvrte industrijske revolucije

U fokusu

Šta radimo?

Biotehnološki ekosistem

Okupljamo ključne aktere radi stvaranja uslova za razvoj tehnologija 4IR, radimo na unapređenju kompetencija stručnjaka, razmenjujemo znanja sa svetskim ekspertima i pozicioniramo Srbiju u međunarodni okvir.

Pravno-regulatorni okvir

Iniciramo promene, učestvujemo u adaptaciji i optimizaciji pravno-regulatornog okvira koji će omogućiti primenu i razvoj tehnologija 4IR sa fokusom na medicinu, zdravstvo i veštačku inteligenciju.

Situacione analize

Sprovodimo analize stanja u Srbiji i inostranstvu u oblastima vezanim za 4IR, osmišljavamo akcije i programe usmerene na stvaranje preduslova za uvođenje inovativnih rešenja u zdrastvenom sistemu.

Projekti

Centar koordinira različite projekte iz oblasti biotehnologije u cilju poboljšanja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija za dobrobit društva. U fokusu rada su podaci iz oblasti biomedicine i genetike, razvijanje infrastukturnih osnova za skladištenje i korišćenje velikih podataka, kao i razvoj novih protokola za obezbeđivanje boljih uslova za unapređenje sektora zdravstva i nauke. 

Projektom se radi na uspostavljanju  informacionog sistema i uvođenju standarda za čuvanje i razmenu genetičkih podataka, uključujući tehničke aspekte i aspekte zaštite podataka. Registar će biti na raspolaganju naučnim i zdravstvenim institucijama, a upotreba podataka usmerena na istraživanja i razvoj u oblasti biotehnologije, bioinformatike, bioekonomije, genetike i medicine.

Projekat obuhvata određivanje kompletnog genetskog materijala 1000 dobrovoljaca. Dobijeni podaci iz analize celog egzoma/genoma služiće za ispitivanje uticaja genetskih karakteristika na razvoj hroničnih bolesti i naslednih poremećaja koji izazivaju fizičke malformacije, kao i tumačenje naslednih komponenti povezanih sa rizikom od obolevanja od kardiovaskularnih i malignih bolesti.

Saradnja sa Institutom za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) na projektu koji se bavi ispitivanjem NSCLC (engl. non-small cell lung cancer) u vidu obezbeđivanja neophodnih IT infrastrukturnih resursa za skladištenje kliničkih i genetičkih podataka, i podrške u koordinaciji i komunikaciji učesnika.

 

Sprovodimo istraživanje stavova i znanja građana i građanki Srbije o genetici, genetičkim istraživanjima i genetičkom testiranju, u cilju edukacije i osvešćivanja šire populacije o važnosti primene genetike u zdravstvu i nauci.

Svim svojim aktivnostima i projektima kontinuirano radimo na osnaživanju bioinformatičke zajednice, što je rezultovalo osnivanjem Sekcije za genomiku u okviru BirBi i budućem uspostavljanju Registra genetičkih i biomedicinskih podataka, kao i uvođenju formalnog obrazovnog programa iz ove oblasti.

Biotech Future Forum

Međunarodna konferencija koja okuplja biznis, državne i akademske lidere u cilju podsticanja saradnje i razmene znanja u oblasti biotehnologije