IV Regionalna konferencija o retkim bolestima

Projektna menadžerka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije dr Branislava Gemović govorila je na IV Regionalnoj konferenciji o retkim bolestima u Novom Sadu. Dr Gemović izlagala je na temu – Regulatorni okvir: inovativne terapije, genetički podaci i primena, dok je uvodnu reč predavanju dala direktorka Centra Jelena Bojović.

Dr Gemović je predstavila načine na koje Centar utiče na promene i poboljšanje prakse lečenja stvaranjem regulatornog okvira, inovativnim aktivnostima i brojnim projektima, kao i kako genetika i genetički podaci mogu poboljšati zdravstveni sistem. Pored dr Gemović, na panelu su učestovali Dr Nevena Veljković, Heliant doo; Jadranka Mirković¸ Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS); Doc. dr Predrag Rodić, Univerzitetska dečja klinika Beograd i drugi.

Konferencija ima za cilj da istraži kako se nove tehnologije i genetičke terapije primenjuju, koristeći konkretne primere iz prakse i kako bi to moglo da promeni i poboljša praksu lečenja svih retkih bolesti u budućnosti.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.