O budućnosti biotehnologije razgovarali su u Beogradu učesnici iz preko 20 zemalja

Beograd je prošle nedelje bio domaćin prve Međunarodna konferencija „Budućnost biotehnologije“ (eng. Biotech Future Forum), koja je okupila preko 600 učesnika iz tri sektora društva koja imaju najveći uticaj na razvoj biotehnologije – javni i privatni sektor i akademsku zajednicu, u cilju podsticanja saradnje i razmene znanja i iskustva. Događaj je organizovala Vlada Republike Srbije, u saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom, Programom Ujedinjenih nacija za razvoj i Centrom za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Raznovrsni program konferencije obuhvatao je državni panel, četiri ekspertske fokus sesije, dva plenarna predavanja i prezentaciju BIO4 kampusa, novog univerzitetskog centra u Beogradu.

Državni panel pod nazivom „Izgradnja biotehnološke nacije“ zvanično je otvorio program ovogodišnje konferencije. Panelom je moderirala Marta Arsovska Tomovska, savetnica u Kabinetu predsednika Vlade Republike Srbije. Marta je ugostila govornike iz tri države – Branka Ružića, prvog popredsednika Vlade Republike Srbije i ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ives Iradukundu, stalnog sekretara u Ministarstvu za informaciono-komunikacione tehnologije i inovacije u Ruandi, NJ.E. Kalfan Juma Belhoula, direktora Dubai Future Foundation u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i dr Fabia Skano, predstavnika Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji. Posebnu perspektivu panelu dao je uvodni video NJ.E. Omar Sultan Al Olame, ministra za veštačku inteligenciju UAE.

Prvom stručnom sesijom o podacima u biotehnologiji moderirala je dr Nevenka Dimitrova, potpredsednica odeljenja za nauku o podacima i servise vezane za podatke u GlaxoSmithKline. U okviru panela Nevenka je razgovarala sa dr Mihailom Jovanovićem, tadašnjim direktorom Kancelarije za IT i eUpravu u Srbiji, sadašnjim ministar informisanja i telekomunikacija, dr Ali Taha KOČ, rukovodiocem Kancelarije za digitalne transformacije u Turskoj, dr Milanom Petkovićem, rukovodiocem odeljenja za veštačku inteligenciju i nauku o podacima u Philips u Holadiniji i dr Brankom Rakić, višim istraživačem u Institutu za veštačku inteligenciju u Srbiji.

Paraleno, fokus sesija „Kako mi to radimo?“ predstavila je publici primere dobre prakse pet država – Indije, Srbije, Brazila, Ruande i Izraela. Domaćin sesije bila je Keli Mekejn, rukovodilac inicijativa u oblasti zdravlja i zdravstvene zaštite u Svetskom ekonomskom forumu, sa Jediguntom Satuanaraunom, glavnim savetnikom u C4IR u Indiji, Jelenom Bojović, direktorkom C4IR u Srbiji, Jorisom Cuizerom, direktorkom C4IR u Ruandi, Markosom Vinisiusom de Souzom, direktorom C4IR u Brazilu, kao i dr Jehudit Koen, direktorkom na nauku Nacionalne banke za istraživanje u Izraelu kao govornicima.

U drugom delu konferencije, realizovane su akademska i biznis sesija. Akademska sesija dala je priliku dr Jeleni Begović, direktorki Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i sadašnjoj ministarki  nauke, inovacije i tehnološkog razvoja u Srbiji, da okupi vodeće stručnjake u ovoj oblasti, uključujući dr Čarls Rurangu, direktora Afričkog centra izvrsnosti u nauci o podacima u Ruandi, dr Klaudiju Vikers, glavnog istraživanja u Eden Brew u Australiji, Kiren Naida, izvršnog direktora Zdravlje Leskovac i generalnog direktora Frotier Pharma u Ujedinjenom Kraljevstvu, Martina Moslera, generalnog direktora Naučnog parka Grac u Austriji i dr Natašu Skoko, rukovodioca Odeljenja za razvoj biotehnologije u Međunarodnom centru za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Italiji.

Ekspertske sesije zaokružio je prof. Robert Volkot, suosnivač i predsedavajuće lice The World Innovation Network (TWIN) i profesor na Univerzitetu u Čikagu i Norvesternu. Direktori i osnivači najuspešnijih kompanija i startapa u ovoj oblasti imali su prilike da se predstave domaćoj publici, uključujući Dan Vahdata, izvršnog direktora Huma iz Ujedinjenog Kraljevstva, Gloriju Zajbert, osnivača i izvršnu direktorku kompanija Temedica u Nemačkoj, dr Milana Obradovića, višeg globalnog naučnog direktora za integrisana rešenja u zdravstvu u sektoru za medicinska pitanja u Roche u Švajcarskoj, dr Ulrih Betza, potpredsednika za inovacije u Merck u Nemačkoj i Vilijama Mosa, izvršnog direktora Seven Bridges Genomics u Sjedinjenim Američkim Državama.

Krunu konferencije činila su dva plenarna predavanja – prof. Džordža Čurča, profesora genetike na Harvardskoj medicinskoj školi, profesora zdravstvenih nauka i tehnologija na Harvardu i MIT i direktora  PersonalGenomes.org koji pruža javnosti jedine informacije otvorenog pristupa o ljudskim GET podacima, kao i dr Džordža Jankopulosa, suosnivača, predsednika i glavnog naučnog direktora Regeneron Pharmaceuticals, jedine biotehnološke kompanije na čelu sa naučnicima i vodeće u oblasti razvijanja i komercijalizacije lekova za transformaciju života osoba sa teškim oboljenjima, poput raka, kardiovaskularnih, infektivnih i retkih bolesti.

Konačno, dr Jelena Begović i Nenad Paunović, direktor jedinice za implemetaciju strateških projekata u okviru tima za IT i preduzetništvo Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije, prikazali su međunarodnim kompanijama i učesnicima koncept budućeg BIO4 kampusa i potencijal za ulaganje u istraživačko-razvojne projekte u Srbiji.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.