Srbija postaje globalni centar za biotehnologiju i veštačku inteligenciju u zdravstvu

Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum su zajednički osnovali Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji. Ovo je prvi takav centar u regionu, tek treći u Evropi (posle Osla i Moskve) i 16. u svetu koji je osnovao Svetski ekonomski forum. Centar je počeo sa radom u martu 2022. pod okriljem Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Fokus Centra će biti u dve prioritetne oblasti –  biotehnologiji i veštačkoj inteligenciji u zdravstvu, oblasti koje su već prepoznate kao ključne za budući ekonomski razvoj Srbije.

Centar je osnovan sa idejom da pomogne da se znanja u nauci brzo iskoriste u privredi i da se Srbija pozicionira u svetu kao izvoznik pameti i inovacija. Spajaće nauku i privredu, i omogućiti da se  fundamentalna istraživanja u oblasti biotehnologije, molekularne biologije i medicine koriste za razvoj privrede.

Kao prvi korak, danas su dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu potpisali Sporazum o korišćenju Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju, kojim se ovom institutu obezbeđuje prostor za skladištenje podataka od značaja za dalja istraživanja. Data im je dodatna IT infrastruktura i podrška u korišćenju superkomjutera, odnosno Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju. Time će se obezbediti da se podaci, koji su ključni za donošenje zaključaka neuporedivo brže obrađuju, čime će se uštedeti meseci naučnoistraživačkog rada.

„Svi smo svedoci da nauka i tehnologija jako brzo napreduju, a mi možemo da ih iskoristimo u svakodnevnom životu, tako da nam bude jednostavnji i lakši. Upravo to je uloga  Centra – da povezivanjem nauke, novih tehnologija, znanja i privrede, pomogne da se bolje i efikasnije lečimo, da nam budu dostupni novi inovativni lekovi i aparati, da živimo u zdravijem društvu zahvaljujući tehnološkim rešenjima za odlaganje otpada ili automatskim meračima zagađenosti vazduha“, izjavila je Jelena Bojović, direktorka Centra Svetskog ekonomskog foruma za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji.

Ona je dodala da je uloga Centra i da predlaže inovativne propise koji će olakšati primenu tehnologije uz zaštitu prava, kao i da napravi ekosistem za razvoj i primenu biotehnologije i bioinformatike.

Kroz saradnju sa svim centrima u svetu i liderima Svetskog ekonomskog foruma, Srbiji se pruža prilika da koristi najnovija naučna dostignuća, i da ujedno omogući promociju naše nauke, privrede i znanja. Projekti kojima će se Centar baviti obuhvataju i razvoj jedinstvenog elektronskog dosijea o pacijentima i brza dijagnostika bolesti, pametniji izbor lekova kroz personalizovanu medicinu (poznato je koji lekovi imaju bolje dejstvo na pacijente sa kojim genskim markerima), upotreba veštačke inteligencije u brzoj i pametnoj dijagnostici retkih bolesti, kao i upotreba novih tehnologija u  farmaceutskoj industriji, primena ćelijske i genske terapije, i razvoj brzorastućih visokotehnoloških kompanija u sektoru zdravstva.

Centar će okupljati naučnike i istraživače, predstavnike države, industrije i civilnog društva radi stvaranja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija, a nastojaće da razvije međusektorska partnerstva kako bi se podstakle inovacije za dobrobit društva.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.