Центар за четврту индустријску револуцију у Србији

Платформа за сарадњу различитих актера у друштву са циљем унапређења услова за примену технологија четврте индустријске револуције

У фокусу

Шта радимо?

Биотехнолошки екосистем

Окупљамо кључне актере ради стварања услова за развој технологија 4ИР, радимо на унапређењу компетенција стручњака, размењујемо знања са светским експертима и позиционирамо Србију у међународни оквир.

Правно-регулаторни оквир

Иницирамо промене, учествујемо у адаптацији и оптимизацији правно-регулаторног оквира који ће омогућити примену и развој технологија 4ИР са фокусом на медицину, здравство и вештачку интелигенцију.

Ситуационе анализе

Спроводимо анализе стања у Србији и иностранству у областима везаним за 4ИР, осмишљавамо акције и програме усмерене на стварање предуслова за увођење иновативних решења у здраственом систему.

Пројекти

Центар координира различите пројекте из области биотехнологије у циљу побољшања услова за развој, тестирање и усавршавање нових технологија за добробит друштва. У фокусу рада су подаци из области биомедицине и генетике, развијање инфрастуктурних основа за складиштење и коришћење великих података, као и развој нових протокола за обезбеђивање бољих услова за унапређење сектора здравства и науке.

Пројектом се ради на успостављању информационог система и увођењa стандарда за чување и размену генетичких података, укључујући техничке аспекте и аспекте заштите података. Регистар ће бити на располагању научним и здравственим институцијама, а употреба података усмерена на истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, генетике и медицине.

Пројекат обухвата одређивање комплетног генетског материјала 1000 добровољаца. Добијени подаци из анализе целог егзома/генома служиће за испитивање утицаја генетских карактеристика на развој хроничних болести и наследних поремећаја који изазивају физичке малформације, као и тумачење наследних компоненти повезаних са ризиком од оболевања од кардиоваскуларних и малигних болести.

Сарадња са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ) на пројекту који се бави испитивањем NSCLC (енгл.  Non-Small Cell Lung Cancer) у виду обезбеђивања неопходних ИТ инфраструктурних ресурса за складиштење клиничких и генетичких података, и подршке у координацији и комуникацији учесника.

Спроводимо истраживање ставова и знања грађана и грађанки Србије о генетици, генетичким истраживањима и генетичком тестирању, у циљу едукације и освешћивања шире популације о важности примене генетике у здравству и науци.

Свим својим активностима и пројектима континуирано радимо на оснаживању биоинформатичке заједнице, што је резултовало оснивањем Секције за геномику у оквиру БирБи и будућем успостављању Регистра генетичких и биомедицинских података, као и увођењу формалног образовног програма из ове области.

Biotech Future Forum

Међународна конференција која окупља бизнис, државне и академске лидере у циљу подстицања сарадње и размене знања у области биотехнологије