Центар за четврту индустријску револуцију у Србији

Платформа за сарадњу различитих актера у друштву са циљем унапређења услова за примену технологија четврте индустријске револуције

Шта радимо?

Биотехнолошки екосистем

Окупљамо кључне актере ради стварања услова за развој технологија 4ИР, радимо на унапређењу компетенција стручњака, размењујемо знања са светским експертима и позиционирамо Србију у међународни оквир.

Правно-регулаторни оквир

Иницирамо промене, учествујемо у адаптацији и оптимизацији правно-регулаторног оквира који ће омогућити примену и развој технологија 4ИР са фокусом на медицину, здравство и вештачку интелигенцију.

Ситуационе анализе

Спроводимо анализе стања у Србији и иностранству у областима везаним за 4ИР, осмишљавамо акције и програме усмерене на стварање предуслова за увођење иновативних решења у здраственом систему.

Пројекти

Центар координира различите пројекте из области биотехнологије у циљу побољшања услова за развој, тестирање и усавршавање нових технологија за добробит друштва. У фокусу рада су подаци из области биомедицине и генетике, развијање инфрастуктурних основа за складиштење и коришћење великих података, као и развој нових протокола за обезбеђивање бољих услова за унапређење сектора здравства и науке.

Пројектом се ради на успостављању информационог система и увођењa стандарда за чување и размену генетичких података, укључујући техничке аспекте и аспекте заштите података. Регистар ће бити на располагању научним и здравственим институцијама, а употреба података усмерена на истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, генетике и медицине.

Пројекат обухвата одређивање комплетног генетског материјала 1000 добровољаца. Добијени подаци из анализе целог егзома/генома служиће за испитивање утицаја генетских карактеристика на развој хроничних болести и наследних поремећаја који изазивају физичке малформације, као и тумачење наследних компоненти повезаних са ризиком од оболевања од кардиоваскуларних и малигних болести.

Сарадња са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ) на пројекту који се бави испитивањем NSCLC (енгл.  Non-Small Cell Lung Cancer) у виду обезбеђивања неопходних ИТ инфраструктурних ресурса за складиштење клиничких и генетичких података, и подршке у координацији и комуникацији учесника.

Спроводимо истраживање ставова и знања грађана и грађанки Србије о генетици, генетичким истраживањима и генетичком тестирању, у циљу едукације и освешћивања шире популације о важности примене генетике у здравству и науци.

Свим својим активностима и пројектима континуирано радимо на оснаживању биоинформатичке заједнице, што је резултовало оснивањем Секције за геномику у оквиру БирБи и будућем успостављању Регистра генетичких и биомедицинских података, као и увођењу формалног образовног програма из ове области.

Biotech Future Forum

Међународна конференција која окупља бизнис, државне и академске лидере у циљу подстицања сарадње и размене знања у области биотехнологије и вештачке интелигенције