Obrazovano Koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu

Vlada Republike Srbije obrazovala je Koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu čiji je predsednik premijerka Ana Brnabić, a potpredsednik ministarka zdravlja Danica Grujičić.

U dokumentu objavljenom u Službenom glasniku navodi se da će Koordinaciono telo razmatrati pitanja, davati predloge i usmeravati rad državnih organa u domenu digitalizacije zdravstvenog sistema u Republici Srbiji.

Cilj je postizanje kvalitetnije i efikasnije zdravstvene zaštite u državnom i privatnom sektoru zdravstva, kao i stvaranja povoljnih uslova za inovacije, istraživanje i razvoj u državnom i privatnom sektoru.

Zadaci Koordinacionog tela su praćenje sprovođenja Programa digitalizacije zdravstva i akcionog plana, podrška stvaranju regulatornih i institucionalnih uslova za sistemski razvoj i unapređenje zdravstvenog sistema putem digitalizacije procesa rada i upravljanja.

Članovi Koordinacionog tela su i ministar finansija Siniša Mali, ministarka nauke Jelena Begović, ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović te v.d. direktorka RFZO Sanja Škodrić, kao i v.d. direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Milan Latinović.

Stručnu podršku Koordinacionom telu davaće Stručni tim u kome je i direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju Jelena Bojović.

Izvor: Tanjug

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.