Novi Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama

Novi Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u zdravstvu usvojila je Narodna skupština 26. oktobra na predlog Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ključne novine koje donosi usvajanje novog zakona su: povezivanje arhiva svih zdravstvenih institucija u jedinstveni sistem podataka, uspostavljanje eKartona i uspostavljanje Registra genetičkih i biomedicinskih podataka.

Nova rešenja Zakona podići će zaštitu podataka na najviši nivo i omogućiti lekarima njihovu efikasniju upotrebu, a pacijentima osigurati bolju zdravstvenu negu.

Celokupan Zakon na linku OVDE.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.