Potencijal Srbije u oblasti biotehnologije (VIDEO)

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Srbije je u saradnji sa Minsitarstvom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Vlade Republike Srbije, tokom trajanja drugog Biotech Future Foruma snimio serijal video materijala u cilju prikazivanja potencijala Srbije i domaćih institucija u oblasti biotehnologije. Serijal čini deset institucija i prikazuje njihova najznačajnija dostignuća i najinovativnija rešenja.

Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu predstavio je svoj rad na neonatalnom skriningu za spinalnu mišićnu atrofiju (SMA) kod novorođenčadi i dostignuća svog Centra za humanu molekularnu genetiku.

Institut za informacione tehnologije (IIT) i Fakultet inženjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Predstavnici Instituta za informacione tehnologije i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu govorili su o razvijanju softvera zasnovanog na veštačkoj inteligenciji koji koriste u zdravstvu, kao i na koji način i sa kojim ciljem se koristi čuvena tehnologija organ-on-a-chip.

BioSense Institut

BioSense institut je u videu predstavio Plant-O-Metar, inovativan optički uređaj koji može precizno da utvrdi zdravlje i stanja biljaka koja nisu vidljiva ljudskom oku. Takođe je predstavljen i novi Nano Centar, u kome se koriste napredne tehnologije kao što je skenirajući elektronski mikroskop izuzetnih preformanski sa rezolucijom u nanometrima.

Institut za nuklearne nauke „Vinča”

Predstavnici Instituta za nuklearne nauke „Vinča” govorili su o istraživačkim projektima i razvijanju inovativnih medicinskih uređaja koji su usmereni na identifikaciju ranih srčanih mana, usled čega se omogućava otkrivanje i prevencija srčanog udara, jednog od najčešćih uzroka smrti u našoj zemlji. Predstavljen je i rad Laboratorije za radioisotope, jedinstvenog centra u Srbiji, registrovanog od strane Ministarstva zdravlja za proizvodnju radiofarmaceutika.

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu

Ispred Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvu (IMGGI), predstavnici su govorili o svom pionirskom radu u razvijanju inovativnog probiotika za domaće životnje. U videu je predstavljeno i na koji način IMGGI rešava najvažnije društvene i ekološke probleme kroz korišćenje bakterija i hemije.

Institut za primenu nuklearne energije (INEP)

Predstavnici Instituta za primenu nuklearne energije (INEP) govorili su o revolucionarnom radu Instituta u primeni ekstraćelijskih vezikula, kao i o razvoju i zatvorenoj proizvodnji imunodijagnostičkih testova, koji su našli svoju primenu u oblastima humane biomedicine, veterinarske medicine i oblasti bezbednosti hrane.

Istraživačko-razvojni instituta za veštačku inteligenciju Srbije (IVI)

Ispred Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije (IVI) govorila je dr Branka Rakić, koja je predstavila inovativan rad Instituta i posebno istakla Grupu za AI u zdravstvu i životnim naukama, čije su najznačajnije oblasti rada razvijanje AI alata primenjenih u zdravstvu i dijagnostici, kao i upotreba veštačke inteligencije u otkrivanju novih biomarkera i dizajniranju terapeutika.

Tehnološko-metalurški fakultet – Insitut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu

U ovom videu predstavljeni su Tehnološko-metalurški fakultet; Insitut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju; i Hemijski fakultet Univerzieta u Beogradu. Predstavnici Tehnološko-metalurškog fakulteta govorili su o radu na projektu ExcellMater u oblasti inženjeringa biomaterijala, kao i upotrebi crne čokolade za poboljšanje kognitivnih funkcija kod ljudi. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju predstavio je rad svojih spin off-ova, čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi, ali i studije u oblasti zaštite životne sredine upotrebom biotehnologije. Hemijski fakultet razvio je “zdravo” pivo za naš imunisistem, a pored toga predstavio nam je svoj rad u oblasti dijagnostike i imunoterapije alergijskih bolesti.

Serijal je nastao u okviru nove inicijative C4IR Srbije u oblasti tranfera tehnologija i sa ciljem promovisanja potencijala Republike Srbije u oblasti biotehnologije.

Ceo serijal moguće je pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Centra: OVDE.

Loading

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.