Centar učesnik na konferenciji udruženja pacijenata LIPA

Druga po redu regionalna konferencija pod nazivom „Konferencija o inovacijama i pristupu pacijenata personalizovanoj medicini u hematologiji – putokaz za budućnost“, u organizaciji udruženja pacijenata LIPA, održala se od 8. do 10. septembra u Nišu.

Projektna menadžerka Centra Dragana Šutović Ilić, imala je priliku da govori u okviru sesije „Digital Health and Data Space“, gde je predstavila inicijative, programe i projekte koje Centar u Srbiji sprovodi. Posebno je naglasila ključnu ulogu prikupljanja i obrade sirovih podataka, i transformaciju istih u vredne informacije, kako bi se unapredila upotreba zdravstvenih podataka.

Na konferenciji su govorili ugledni stručnjaci iz oblasti zdravstva i digitalnih tehnologija, koji dolaze iz Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije.

Prvog dana događaja govorilo se o temama kao što su upotreba digitalnih tehnologija u zdravstvu, baze podataka u kojima se podaci prikupljaju u realnom vremenu i njihove analize, te kako uz pomoć novih tehnologija pomoći pacijentima da unaprede brigu o svom zdravlju. Teme predavanja okrenute su i tome kako se tehnološke inovacije primenjuju u hematologiji.

Drugog dana, predavanja su bila posvećena personalizovanoj medicini u hematologiji, kao i tome šta ona znači za unapređenje lečenja pacijenata. Panel diskusijom „Profilisanje budućeg pacijenta“, završena je ovogodišnja konferencija.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.