Program dokaz koncepta – javni poziv za prijavu projekta

Program Dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji prepoznaju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje naučnih ideja ili pretpostavki sa mogućnostima komercijalne primene. Ciljevi Programa su: Podrška transformaciji rezultata istraživanja u komercijalne…

Pročitaj više

Program transfera tehnologije – Fond za inovacionu delatnost

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju spospobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske. U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljen je Program za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća…

Pročitaj više