C4IR Srbija učesnik na međunarodnoj radionici Svetskog ekonomskog foruma

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji (C4IR Srbija) učestvovao je na međunarodnoj radionici “Global Technology Governance Retreat 2022” tokom 20-23. juna, koju je organizovao Svetski ekonomski forum u San Francisku (SAD). Na jednom od panela, direktorka Centra, Jelena Bojović prezentovala je planove i kapacitete Srbije u domenu veštačke inteligencije i njene upotrebe u zdravstvu.

Događaj je okupio mrežu centara za četvrtu industrijsku revoluciju iz celog sveta i preko 300 partnera Svetskog ekonomskog foruma. Teme o kojima se razgovaralo bile su: razvoj veštačke inteligencije, mašinsko učenje, sintetička biologija, nove tehnologije u ekologiji i poljoprivredi, pametni gradovi i druge.

“Global Technology Governance Retreat” realizuje se od 2017. godine i nastoji da podrži pionire tehnološke i digitalne transformacije u oblikovanju savremenih rešenja. Ovaj trodnevni samit, čiji je domaćin Svetski ekonomski forum, ima za cilj da se olakša umrežavanje, izgrade zajednički principi, osmisle potrebna rešenja i podigne svest javnosti o važnosti pomenutih tema.  

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.