Javna rasprava o Strategiji razvoja veštačke inteligencije u Srbiji za period 2024-2030

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija poziva sve zainteresovane strane, građane i stručnu javnost da se uključe u proces javne rasprave o Predlogu Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2024 do 2030. godine, koja će se sprovesti od 13. juna do 3. jula 2024. godine.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje primedbe, sugestije i komentare elektronskim putem na portalu eKonsultacije ili slanjem popunjenog predefinisanog obrasca na mejl adrese: inovacijetr@nitra.gov.rs i vukica.maricic@nitra.gov.rs.

Pored toga, građani i stručna javnost mogu izneti svoje mišljenje i na javnim događajima koji će se održati:

  • U Beogradu, 19. juna 2024. godine, u Centru za digitalnu transformaciju, Kneza Miloša 12, u periodu od 11-13 časova;
  • U Novom Sadu, 26. juna 2024. godine, u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad, Fruškogorska 1, u periodu od 11-13 časova.

Tekst Predloga Strategije o VI dostupan je na portalu eKonsultacije, kao i na internet stranici Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Zbog ograničenog broja mesta, Ministarstvo poziva zainteresovane učesnike javnih događaja da prijave svoje učešće na mejl adrese inovacijetr@nitra.gov.rs i vukica.maricic@nitra.gov.rs, najkasnije 2 dana pre datuma održavanja javnog događaja.

Izvor: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.