Program digitalizacije u zdravstvenom sistemu RS za period od 2022. do 2026. godine

U februaru 2022. godine, na sednici Vlade Republike Srbije, usvojen je Program digitalizacije u zdravstvenom sistemu Srbije za period 2022-2026. godine, na predlog Ministarstva zdravlja. Vlada RS saopštila je da će zahvaljujući ovom Programu uputi, recepti, bolovanja, zakazivanje pregleda, laboratorijskih analiza i radiološke dijagnostike, kao i sve druge zdravstvene usluge, biti u naredne četiri godine u potpunosti dostupni na klik građanima Srbije.

Program predviđa sveobuhvatnu digitalizaciju procedura i umrežavanje ustanova u državnom, vojnom i privatnom zdravstvu u jedan sistem, kroz dalji razvoj Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.