Započeli radni sastanci sa udruženjima pacijenata Srbije

U poslednjoj nedelji juna, Centar za četvrtu industrijsku revoluciju započeo je seriju radnih sastanaka sa udruženjima pacijenata Srbije. Jedan od osnovnih ciljeva Centra jeste da pruži podršku biomedicinskom i biotehnološkom sektoru u Srbiji, sa krajnjim ciljem da se poboljša situacija u zdravstvu. U tom procesu, važno nam je da budemo u kontaktu sa krajnjim korisnicima – pacijentima, i saznamo šta su izazovi sa kojima se različite grupe pacijenata susreću, kao i predlozi kako bi aktivnosti Centra mogle da pomognu rešavanje nekih od tih problema.

Prvi sa kojima smo se susreli bili su predstavnici Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije (NORBS), savez udruženja koji se bavi pitanjima osoba sa retkim bolestima i članovima njihovih porodica. Potom su nas posetili: Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, Udruženje građana za borbu protiv raka pluća „Punim plućima“, kao i Forum pacijenata Srbije.

Diskutovali smo o izazovima sa kojima se različite grupe pacijenata suočavaju, trenutnim procedurama za postavljanje dijagnoze i terapije, stanju digitalizacije u zdravstvu, postojanju javnih registara, važnosti genetičkog sekvenciranja u dijagnostici i personalizovanoj terapiji pacijenata i slično.

U narednom periodu, Centar će se sastati i sa brojnim drugim udruženjima pacijenata sa istim ciljem – da zajedničkom diskusijom dođemo do ideja kako bi izmene regulative, primena novih tehnologija i rad Centra mogli da pomognu pacijentima u Srbiji u budućnosti.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.