AIGA: Serija informacionih dokumenata

Savez za upravljanje veštačkom inteligencijom (AI Governance Alliance – AIGA), nova inicijativa Svetskog ekonomskog foruma, objavio je svoju prvu seriju informacionih dokumenata koji pruža zajednički uvid u odgovorno upravljanje i razvoju veštačke inteligencije.

Inicijativa AIGA okuplja preko 250 članova iz više od 200 organizacija širom sveta, a predstavnik Republike Srbije je Stefan Badža, direktor tima za posebne projekte pri Kabinetu predsednika Vlade.

AIGA je strukturisana oko tri radne grupe – bezbedni sistemi i tehnologije, odgovorne aplikacije i transformacija i otporno upravljanje i regulacija. Kao takva, ova inicijativa se bavi mnogobrojnim izazovima i mogućnostima veštačke inteligencije, sa ciljem usmeravanja donosioca odluka ka budućnosti veštačke inteligencije koja podržava ljudske vrednosti i unapređuje društveni razvoj.

Izvor: Svetski ekonomski forum.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.