O nama

Četvrta industrijska revolucija označava globalnu transformaciju privrednih i društvenih odnosa pod uticajem novih tehnologija koje spajaju fizički, digitalni i biološki svet. Ona otvara mogućnosti za značajno unapređenje kvaliteta života, ubrzani ekonomski razvoj i rešavanje najvećih globalnih izazova. Međutim, njen eksponencijalni tempo postavlja i značajne izazove pred postojeće institucije, od kojih se očekuje da zaštite društvo od rizika i neravnoteža. 

U tom kontekstu, Svetski ekonomski forum osnovao je 2017. godine prvi Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u San Francisku (SAD), sa ciljem da podrži pametnu primenu novih tehnologija širom sveta. U februaru 2022, Srbija se priključila globalnoj mreži, koja u ovom trenutku broji 18 centara širom sveta, pri čemu je ovo prvi centar u regionu i tek treći u Evropi.

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Srbiji (C4IR Srbija) zajedno su osnovale Vlada Republike Srbije i Svetski ekonomski forum u februaru 2022. godine kao platformu za interakciju i saradnju različitih društvenih aktera u cilju unapređenja ambijenta za primenu tehnologija četvrte industrijske revolucije. Centar je počeo sa radom u martu, pod okriljem Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, a usmeren je na dva prioriteta: biotehnologiju i primenu veštačke inteligencije u zdravstvu. Pokrenut je sa idejom da pomogne da se naučna znanja brže iskoriste u privredi i da se Srbija pozicionira u svetu kao izvoznik inteligentnih usluga i inovacija.

C4IR Srbije će okupljati naučnike i istraživače, predstavnike države, industrije i civilnog društva radi stvaranja uslova za razvoj, testiranje i usavršavanje novih tehnologija za dobrobit društva. Osim okupljanja pomenutih aktera i podsticanja dijaloga između njih, Centar će predlagati propise koji će olakšati primenu novih tehnologija, uz zaštitu prava i interesa građana, raditi na razvoju infrastrukturnih preduslova i na druge načine podržavati biotehnološki i bioinformatički ekosistem u Srbiji.

Deo smo globalne C4IR mreže Svetskog ekonomskog foruma

Globalna C4IR mreža je platforma za saradnju više zainteresovanih strana, koja okuplja javni i privatni sektor kako bi maksimalno iskoristila tehnološke prednosti društva, istovremeno minimizirajući rizike povezane sa 4IR tehnologijama. Centri su ko-domaćini i ko-finansirani od strane nacionalnih javnih ili privatnih subjekata, dok je prvoosnovani Centar u San Francisku entitet Foruma koji služi kao katalizator i koordinator celokupne mreže. Forum pruža operativnu podršku i koristi svoje kontakte, inicijative, uticaj, digitalnu infrastrukturu i status od poverenja kao međunarodne organizacije za unapređenje misije i programa mreže.

Jelena Bojović

Direktorka

Jelena Bojović

Direktorka C4IR Srbije

Direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju od njegovog osnivanja, sa 20+ godina iskustva u oblasti javnih politika, javno-privatnog partnerstva i digitalizacije.

Kao stručnjakinja u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomskog razvoja, Jelena je od 2000. godine radila na reformi zakonodavnog procesa i regulatornog okvira za poslovanje, privlačenju investicija, programima za podršku privredi i uspostavljanju partnerstava između javnog i privatnog sektora. 

Karijeru je započela u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI), nakon čega je pet godina radila kao Šef tima za lokalni ekonomski razvoj na USAID-ovom Programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština. Na sličnim programima radila je i u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Slovačkoj, Kirgistanu i Jordanu. Jelena se najpre kao Programski direktorka, a potom i kao Direktorka za regulatornu reformu 2010. godine pridružila Nacionalnoj asocijaliciji za lokalni ekonomski razvoj (NALED), najvećem javno-privatnom udruženju u Srbiji, sprovodeći brojne strukturne reforme Vlade. U proteklih nekoliko godina bila je angažovana od strane Vlade za upravljanje razvojem i implementacijom vladinih strategija i programa digitalizacije, sa posebnim fokusom na politike i reforme vezane za zdravlje, uključujući i nacionalni program za eZdravlje i digitalizaciju zdravlja. Diplomirala je molekularnu biologiju i fiziologiju, sa užom specijalizacijom iz eksperimentalne biohemije.

U martu 2022. godine, pored uloge strateškinje za programski razvoj u NALED-u, postala je i direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju.

Branislava Gemović

Programski menadžer za podatke i biokonvergenciju

Branislava Gemović

Programski menadžer za podatke i biokonvergenciju

Programski menadžer za podatke i biokonvergenciju Centra sa višegodišnjim naučnim iskustvom u oblasti bioinformatike, koja učestvuje u pripremi i koordinaciji projekata Centra.

Branislava je doktor bioloških nauka, sa više od deset godina iskustva u naučno-istraživačkom radu u oblasti bioinformatike i brojnim publikacijama u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti i vrhunskim međunarodnim časopisima. Učestvovala je u nekoliko istraživanja sa fokusom na upotrebi mašinskog učenja u biomedicini, koja su rezultovala bioinformatičkim softverima.

Branislava je svoju karijeru započela u Institutu za nuklearne nauke Vinča, a od 2021. je radila i kao predavač na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. U Insitutu Vinča je rukovodila projektnim zadacima u okviru nacionalnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a takođe je, u okviru CAFA konzorcijuma, rukovodila međunarodnom saradnjom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Do 2021. godine je bila član upravnog odbora COST (European Cooperation in Science and Technology) akcije GREEKC. Kao član Komisije za popularizaciju naučnog rada Instituta Vinča, Branislava je aktivno učestvovala u promociji nauke i približavanju nauke široj javnosti, kroz mentorisanje srednjoškolaca, organizaciju „Otvorenih vrata Vinče“ i koordinaciju naučnih radionica za opštu populaciju. Učestvovala je u organizaciji velikog broja međunarodnih naučnih sastanaka i radionica, a bila je i glavni organizator konferencije Belgrade Bioinformatics 2021. 

Branislava se pridružila Centru u maju 2022. godine.

Dragan Šutović Ilić

Dragana Šutović Ilić

Projektna menadžerka
Dragan Šutović Ilić

Dragana Šutović Ilić

Projektna menadžerka

Projektna menadžerka Centra sa seniorskim iskustvom od preko 18 godina u nevladinom sektoru, koja učestvuje u realizaciji i koordinaciji projekata Centra u oblasti zdravstva.

Dragana je master drugog stepena studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Od 2005. godine karijeru je posvetila Društvu multiple skleroze Srbije kao koordinator velikog broja projekata koji su imali za cilj unapređenje kvaliteta života osoba obolelih od MS. Tokom karijere stekla je bogato iskustvo u saradnji sa domaćim zdravstvenim sistemom, farmaceutskim kompanijama i udruženjima pacijenata.

Poslednjih godina, realizovala je više uspešnih projekata, uključujući mobilnu aplikaciju „Moj MS Svet“ koja je dizajnirana kao vid podrške osobama obelelim od MS, kao i „Virtuelna MS soba“ i „Pacijent u fokusu“. Članica je Saveta međunarodne platforme za MS (EMSP) i upravnog i izvršnog odbora krovne organizacije Udruženje pacijenata Srbije. Dodatno, Dragana je glavni i odgovorni urednik časopisa „Moj MS Svet“. Centru se pridružila u oktobru 2022. godine.

Mirjana Jovanović

Menadžer za komunikacije

Mirjana Jovanović

Menadžer za komunikacije

Menadžer za komunikacije Centra koja svojim radom učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji projektnih aktivnosti i celokupnom radu Centra.

Mirjana je osnovne studije međunarodnih odnosa završila 2018. godine na Fakultetu političkih nauka, a potom je na Univerzitetu u Beogradu masterirala na studijskom programu Evropska politika i upravljanje krizama, čime je stekla zvanje masterа evropskih studija. Kao studentkinja bila je deo studentskih organizacija i pohađala je veliki broj seminara i treninga na temu diplomatije, ljudskih prava, omladinske politike, rodne ravnopravnosti i slično.

Stručne prakse obavljala je u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Telu Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN Women). Prvo radno iskustvo stekla je 2019. godine radom u omladinskoj organizaciji na poziciji projektne asistentkinje. Potom se pridružila Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ), u okviru koje je bila angažovana na projektu Delegacije Evropske unije u Srbiji. Alumnistkinja je Srpsko-američke akademije za lidere i regionalnog programa Dijalog za budućnost koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO. 

Mirjana se pridružila Centru u aprilu 2022. godine.

Nemanja Bogavac

Saradnik za analitiku

Nemanja Bogavac

Saradnik za analitiku

Saradnik za analitiku Centra koji svojim radom doprinosi uspešnoj pripremi, organizaciji i realizaciji aktuelnih projekata Centra.

Nemanja je osnovne studije završio na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2021. godine, na smeru Menadžment i organizacija, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka. Student je master studija na istom fakultetu, na modulu Menadžment poslovnih procesa. Učesnik je brojih studija slučaja, seminara i konferencija u oblasti upravljanja poslovanjem, biznisa i teorije manadžmenta.

Stručnu praksu i prvo radno iskustvo stekao je 2021. godine u JAI Development & Consulting, na poziciji projektnog asistenta. Karijeru je potom nastavio u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije. Paralelno sa radom u Kancelariji, Nemanja se pridružio Centru u junu 2022. godine.

Danijela Đukić

Administrativni asistent

Danijela Đukić

Administrativni asistent

Asistentkinja Centra koja se bavi razvojem komunikacionih planova, aktivnosti i materijala, organizacijom događaja i drugih, projektnih aktivnosti Centra.

Danijela je osnovne studije medija i novinarstva završila 2020. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu,  čime je stekla zvanje diplomirani novinar. Student je master programa na modulu Medjunarodna bezbednost, na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija bila je zamenica urednice zvaničnog časopisa Fakulteta političkih nauka „Politikolog“, a tokom master studija postala je deo mentorskog programa „Women In International Security Austria“ (2021-2022).

Stručnu praksu i radno iskustvo stekla je u nacionalnim dnevnim novinama gde je pisala tekstove za beogradsku rubriku. Istovremeno je pohađala veliki broj seminara i treninga na temu novinarstva, demokratije, društvene odgovornosti i aktivizma, omladinske politike i slično. 

Danijela se pridružila Centru u maju 2023. godine.