Biotehnološki napredak: Uvidi ministarke Jelene Begović

Tokom druge Međunarodne konferencije “Budućnost biotehnologije” (eng. Biotech Future Forum), savetnik za tehničke politike iz Velike Britanije, Valter Paskareli, vodio je intervju sa dr Jelenom Begović, ministarkom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Vlade Republike Srbije. Razgovor je pružio jedinstven uvid u kontinuirane napore i ulaganja Srbije u postizanje biotehnološkog napretka, naglašavajući ključnu ulogu saradnje između državnih, akademskih institucija, i privatnog sektora.

Dr Begović je istakla ključnu ulogu koju biotehnološka dostignuća igraju u oblikovanju budućnosti Srbije, dotičući se oblasti od zdravstva do poljoprivrede. Jedan od ključnih zaključaka bio je da je od presudne važnosti za stvaranje inovativnih rešenja i evoluciju biotehnološkog ekosistema saradnja između ključnih aktera u društvu. Istakla je da je konvergencija napora između vladinih institucija, obrazovnih ustanova i privatnog sektora ključna za vođenje biotehnoloških inovacija napred.

Ceo intervju koji je uradio Valter Paskareli možete pogledati na videu:

Video podržan od strane Britanske ambasade u Beogradu, cenjenog partnera ovogodišnje konferencije.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.