GovTech: Prijavi inovativno rešenje za unapređenje javnog sektora Srbije

Fond za inovacionu delatnost uz podršku Kabineta predsednice Vlade i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija raspisao je javni poziv za prolazak inovativnih rešenja za 24 odabrana izazova javnog sektora.

Odabrane izazove javnog sektora možete pogledati OVDE.

Namenjen inovativnim subjektima, javni poziv Fonda za drufu fazu programa GovTech, ima za cilj da kroz partnerstvo javnog sektora sa jedne strane i privatnog i naučnoistraživačkog sektora sa druge strane, korišćenjem disruptivnih tehnologija u pružanju javnih usluga, omogući digitalnu transformaciju javnog sektora u korist naših građana.

Za razvoj novih ili unapređenje postojećih proizvoda i usluga, koji mogu rešiti izabrane probleme javnog sektora, Fond dodeljuje od 60.000 do 120.000 evra po pojedinačnom projektu.

Preduzeća i naučnoistraživačke institucije mogu poslati predloge inovativnih rešenja za odabrane izazove do 19 februara 2024. godine u 12 časova.

Ukupna sredstva za realizaciju GovTech programa od 150.000.000 dinara obezbeđena su iz budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Izvor: Fond za inovacionu delatnost.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.