Program transfera tehnologije – Fond za inovacionu delatnost

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju spospobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljen je Program za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.  

Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Usluge: 

  • Prijem opisa pronalazaka/inovacija
  • Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
  • Podizanje nivoa tehnološke i komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška)
  • Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
  • Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
  • Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
  • Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
  • Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
  • Druge usluge.

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je stalno otvoren.

Više o Programu saznajte na sledećem linku: OVDE

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.