Održana prva radionica u saradnji sa Roche

Danas je u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije Centar, u saradnji sa Roche, uspešno organizovao prvu zajedničku radionicu za više od 15 učesnika. Tom prilikom, pokrenuta je zajednička diskusija sa predstavnicima Roche global o korišćenju genetičkih i kliničkih podataka u istraživanjima i zdravstvu, use cases i standardima na ovom polju.

Pored predstavnika Centra i Roche, na radionici su učestovali i predstavnici Kancelarije za IT i eUpravu, Instituta za veštačku inteligenciju i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

Kompanija Roche u Srbiji je prisutna već 32 godine i jedna je od vodećih farmaceutskih kompanija u našoj državi koja nastoji da obezbedi adekvatne dijagnostičke procedure i terapije i omogući pacijentima pristup inovativnim terapijskim opcijama i personalizovan pristup lečenju.

O narednim radionicama Centra i Roche i zaključcima do kojih smo došli više u narednom periodu.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.