Akcioni plan za razvoj digitalizacije u zdravstvu za period 2022-2023

U maju 2022. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je Akcioni plan za period 2022-2023. godine za sprovođenje Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za period 2022–2026. godine, koji sadrži aktivnosti razvoja digitalizacije u zdravstvenom sistemu radi povezivanja državnih, privatnih i vojnih zdravstvenih ustanova i doprinosi unapređenju kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Akcioni plan je donet na osnovu Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za period 2022–2026. godine, zajedničkim radom stručnjaka Radne grupe Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.

© Centar za četvrtu industrijsku revoluciju.