Биотехнолошки напредак: Увиди министарке Јелене Беговић

Током друге Међународне конференције “Будућност биотехнологије” (енг. Biotech Future Forum), саветник за техничке политике из Велике Британије, Валтер Пасqуарелли, водио је интервју са др Јеленом Беговић, министарком науке, технолошког развоја и иновација, Владе Републике Србије. Разговор је пружио јединствен увид у континуиране напоре и улагања Србије у постизање биотехнолошког напретка, наглашавајући кључну улогу сарадње између државних, академских институција, и приватног сектора.

Др Беговић је истакла кључну улогу коју биотехнолошка достигнућа играју у обликовању будућности Србије, дотичући се области од здравства до пољопривреде. Један од кључних закључака био је да је од пресудне важности за стварање иновативних решења и еволуцију биотехнолошког екосистема сарадња између кључних актера у друштву. Истакла је да је конвергенција напора између владиних институција, образовних установа и приватног сектора кључна за вођење биотехнолошких иновација напред.

Цео интервју који је урадио Валтер Паскарели можете погледати на видеу:

Видео подржан од стране Британске амбасаде у Београду, цењеног партнера овогодишње конференције.

© Центар за четврту индустријску револуцију.