01

Регистар генетичких и биомедицинских података

Пројектом се ради на успостављању информационог система и увођење стандарда за чување и размену генетичких података, укључујући техничке аспекте и аспекте заштите података. Регистар ће бити на располагању научним и здравственим институцијама, а употреба података усмерена на истраживања и развој у области биотехнологије, биоинформатике, биоекономије, генетике и медицине.

02

ДНК скрининг

Пројекат обухвата одређивање комплетног генетичког материјала 1000 добровољаца. Добијени подаци из анализе целог генома служиће за испитивање утицаја генетичких карактеристика на развој хроничних болести и наследних поремећаја, као и тумачење наследних компоненти повезаних са ризиком од оболевања од кардиоваскуларних и малигних болести. Такође,овај пројекат бавиће се и фармакогенетиком, односно проучавањем индивидуалних одговора на одређени лек, или дозу лека.

03

NSCLC

Сарадња са Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство (ИМГГИ) на пројекту који се бави испитивањем NSCLC (енг. Non-Small Cell Lung Cancer) у виду обезбеђивања неопходних ИТ инфраструктурних ресурса за складиштење клиничких и генетичких података, и подршке у координацији и комуникацији учесника.

04

Испитивање јавног мњења

Спроводимо истраживање ставова и знања грађана Србије о генетици уопште, генетичким истраживањима и генетичком тестирању, у циљу едукације и освешћивања шире популације о важности примене генетике у здравству и науци.

05

Јачање биоинформатичке заједнице

Својим активностима и пројектима континуирано радимо на оснаживању биоинформатичке заједнице, што је резултовало оснивањем Секције за геномику у оквиру БирБи и будућем успостављању Регистра генетичких и биомедицинских података, као и увођењу формалног образовног програма из ове области.