skip to Main Content
Mreža
Azerbejzan
C4IR Azerbejdžan

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Azerbejdžanu ima za cilj da na najbolji način pruži podršku četvrtoj industrijskoj revoluciji i omogući državi da postane jedan od lidera u primeni novih tehnologija. Funkcije C4IR Azerbejdžan obavlja Centar za analizu i koordinaciju četvrte industrijske revolucije, dok je sam Centar nastao pod okriljem Ministarstva privrede.

Više
Picture11
C4IR Brazil

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Brazilu razvija javne politike u tri tehnološke oblasti sa najvećim potencijalom: veštačka inteligencija i mašinsko učenje, internet stvari i otvoreni podaci. Cilj Centra je da podstakne primenu novih tehnologija i unapredi globalne lance vrednosti, povećavajući produktivnost i konkurentnost brazilskih kompanija. Centar je javno-privatno partnerstvo između Savezne vlade Brazila, Savezne vlade Sao Paolo i brojnih privatnih partnera.

Više
Kolumbija
C4IR Kolumbija

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Kolumbiji uvećava prednost nauke i tehnologije za kolumbijsko društvo razvijanjem okvira javnih politika koji promoviše inkluzivni rast, održivi razvoj i blagostanje. Centar se bavi razvijanjem veštačke inteligencije i mašinskog učenja, internet stvari, robotike i pametnih gradova i blokčejn tehnologije. Osnovan je od strane Kancelarije gradonačelnika Medeljin, Ministarstva trgovine, industrije i turizma Kolumbije i medeljnskog centra za inovacije Ruta N.

Više
Picture13
HUB Ocean

HUB Ocean je centar koji okuplja lidere globalne industrije i istraživačke organizacije kako bi zajedno uticali na zdravlje i produktivnost okeana. Ključnim za otključavanje moći okeanskih podataka smatra se razvoj revolucionarne Ocean Data Platforme. Projekti u okviru haba se vode na vodećim svetskim istraživačkim institucijama, sa podacima koji pružaju širok i kontekstualizovan uvid u bolje odlučivanje ka produktivnom i zdravom okeanu. Hab je osnovan kao zajednička inicijativa Aker Grupe i Svetskog ekonomskog foruma.

Više
India
C4IR Indija

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Indiji podržava masovnu digitalnu transfromaciju Indije i omogućava joj da u potpunosti iskoristi nove tehnologije četvrte industrijske revolucije, kako bi postigla globalni prosperitet i mir u narednim decenijama. Kako bi se osigurao uspeh Indije u ovom procesu, Centar je osnovao premijer Narendra Modi 2018. godine, na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma.

Više
Izrael
C4IR Izrael

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Izraelu ima za cilj stvaranje i deljenje znanja, iskustava i dobrih praksi vezanih za regulisanje inovativnih tehnologija uspostavljanjem saradnje između vlada, vodećih korporacija, privatnog sektora i eksperata širom sveta.

Više
Picture16
C4IR Japan

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Japanu osnovan je 2018. godine, kao rezultat saradnje Svetskog ekonomskog foruma, japanskog Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije i Azijsko-pacifičke inicijative. C4IR Japan prvi je član globalne mreže Centara za četvrtu industrijsku revoluciju, osnovane u San Francisku (SAD). Cilj mu je da predvodi novu fazu ljudskog razvoja u kojoj je tehnologija neprimetno integrisana u naš svakodnevni život i u kojoj prednosti tehnologije dele svi.

Više
Picture17
C4IR Kazahstan

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Kazahstanu služi kao globalna javno-privatna platforma za razvoj tehnološkog upravljanja i javnih politika na inkluzivan i održiv način. Centar razvija povoljno okruženje za razvijanje novih tehnologija koje će uticati na inovativan razvoj Kazahstana. Nastao je kao rezultat saradnje Tech Hub-a i Svetskog ekonomskog foruma.

Više
Picture18
C4IR Ruanda

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Ruandi okuplja javni, privatni i civilni sektor u testiranju i usavršavanju okvira i protokola javnih politika za upravljanje koji maksimalno povećava prednosti i minimizira rizike tehnologije četvrte industrijske revolucije. Centar je prvenstveno fokusiran na veštačku inteligenciju i politiku podataka i nastoji da razvije partnerstva sa više zainteresovanih strana kako bi se inovacije usvajale u dobrobit čitavog društva.

Više
Picture19
C4IR San Francisko

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju San Francisko je čvorište za sve 4IR centre i projekte, kojim upravlja Svetski ekonomski forum. Centar pokreće nove inicijative, istovremeno podržavajući druge centre da uspostave i pojačaju svoj uticaj na globalnom nivou.

Više
Picture20
C4IR Saudijska Arabija

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Saudijskoj Arabiji ima za cilj da postane platforma za saradnju više zainteresovanih strana, kako bi se maksimalno iskoristile tehnološke prednosti društva i umanjili rizici tehnologije četvrte industrijske revolucije u državi, kroz učešće stručnjaka u kreiranju i analizi okvira javnih politika. Centar je fokusiran na veštačku inteligenciju, internet stvari, pametne gradove, automatska vozila, bespilotne letelice i blokčejn tehnologiju.

Više
Picture21
C4IR Južna Afrika

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Južnoj Africi podržava transformaciju industrije u različitim sektorima, kao i transformaciju vlade u razvijanju okvira za podizanje svesti o razvoju novih tehnologija. Nalazi se pod okriljem južnoafričkog Saveta za naučna i industrijska istraživanja (CSIR).

Više
Picture22
C4IR Turska

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju u Turskoj radi na operacionalizaciji nove vizije koja bi kompanijama članicama omogućila digitalnu transformaciju u četvrtu industrijsku revoluciju. Centar igra ključnu ulogu u oblikovanju razvoja nacionalne strategije četvrte industrijske revolucije u državi i javno-privatnih inicijativa.

Više
UAE
C4IR Ujedinjeni Arapski Emirati

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju UAE služi kao globalna javno-privatna platforma za saradnju i razvoj upravljanja novim tehnologijama. Centar je fokusiran na različite projekte novih tehnologija – od veštačke inteligencije, preko blokčejna i tokenizacije, do personalizovane medicine. Nastao je kao rezultat saradnje fondacije Dubai Future i Svetskog ekonomskog foruma.

Više
Chicago skyline over Lake Michigan
Centar Sjedinjenih Američkih Država za naprednu proizvodnju

Američki Centar za naprednu proizvodnju, koji se nalazi u Mičigenu, usmeravaće državne, regionalne i nacionalne inicijative koje ubrzavaju i jačaju naprednu proizvodnju u SAD, istovremeno podržavajući informisanje globalne agende proizvodnje.

Više
Texas1
Centar za pouzdanu tehnologiju

Centar za pouzdanu tehnologiju ima za cilj da promoviše i olakša bezbedniju i pouzdaniju tehnologiju poboljšanjem integriteta novih tehnologija. Kao rezultat kolaboracija kompanije Deloitte i Fondacije Patrik J. MekGovern, Centar za pouzdanu tehnologiju predstaviće mogućnosti za okupljanje zainteresovanih strana iz javnog sektora, biznisa, akademije i društva kako bi se oblikovala agenda o etičkoj i pouzdanoj tehnologiji.

Više
Telangana2
C4IR Telangana

Centar za četvrtu industrijsku revoluciju Telangana je tematski centar za zdravstvo i životne nauke koji je osnovan u saradnji sa vladom ove države. Centar će olakšati, unaprediti i ubrzati razvoj i usvajanje novih tehnologija, uključujući genomiku i personalizovanu medicinu, sa fokusom na povezanost prirodnih nauka i tehnologije.

Više
Back To Top