Пројекти

05

Јачање биоинформатичке заједнице

Центар својим активностима континуирано ради на оснаживању биоинформатичке заједнице у Србији, као и на унапређењу услова за рад у овој и повезаним делатностима. У том циљу, напори Центра довели су до неколико значајних резултата и иницијатива, које ће представљати значајан бенефит за целу биоинформатичку заједницу и биотехнолошки екосистем у Србији, и сада и у будућности. Као најбитније издвајамо:

  • Оснивање Секције за геномику, у оквиру Српског друштва за биоинформатику и рачунарску биологију (БирБи), која ће редовно окупљати све релеванте актере из академије и привреде у области биоинформатике и геномике на једном месту где ће се размењивати идеје, искуства и знања из ових области;
  • Израду функционалне и техничке спецификације и континуирани рад на успостављању Регистра генетичких и биомедицинских података, који ће представљати највећи и најзначајнији ресурс за биоинформатички, биотехнолошки и геномски екосистем Србије;
  • Покретање иницијативе за увођење формалног мастер образовног програма и специјалистичких студија из биоинформатике и биотехнологије, као и сарадња са факултетима на увођењу обавезних предмета повезаних са овим областима у курикулуме различитих постојећих програма основних студија.