Пројекти

04

Испитивање јавног мњења

Центар спроводи истраживања ставова и знања грађана и грађанки Србије о генетици, генетичким истраживањима и генетичком тестирању, у циљу едукације и освешћивања шире популације о важности примене генетике у здравству и науци.

У оквиру ове активности, Центар је са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) спровео испитивање јавног мњења у Србији везано за различите аспекте генетике. Испитивање се бавило истраживањем неколико аспеката мишљења грађана Србије о генетици, односно испитивањем:

  • Знања о генетици уопште, генетичким истраживањима, генетичком тестирању и генетичким подацима;
  • Ставова о генетици, њеној примени и бенефитима које пружа;
  • Очекивања за будућност која испитаници имају везано за генетику и бенефите од њене примене.

Испитивање је спроведено CAPI методом (лице у лице), на узорку од 1.000 испитаника узраста од 18 до 65 година. Узорак испитаника је национално репезентативан по полу, узрасту, региону и типу насеља.  

На основу спроведеног испитивања, 55 % испитаника се до сада није активно информисало о генетици, али већина жели да прошири своја знања и познавање генетике. Чак 32,7 % испитаника је исказало жељу да се информише путем ТВ програма (емисије), док се тренутно највећи број испитаника информише путем интернет претраге (27,1 %). Највеће поверење везано за информисање у генетици и медијима испитаници имају у научнике (76 %), универзитетске професоре (67,1 %) и лекаре (64,5 %). 

Као неке од резултата испитивања истичемо и то да чак 65 % испитаника показује вољу за учешћем у барем једној од понуђених врста научних истраживања, односно:

  • проучавање повезаности гена појединца и одређених болести (57,6%);
  • проучавање утицаја гена на одговор организма на лекове (53,2% испитаника);
  • проучавање породице или етничког порекла (48,4%);
  • проучавање генетике за стицање већег научног знања – без повратне информације (34,3%);
  • проучавање генетике за стицање већег научног знања – са повратном информацијом (53%).

Целокупни резултати биће објављени у извештају о налазима и резултатима испитивања јавног мњења у наредном периоду и биће доступни за преузимање.

За више информација обратити се на: dragana.sutovic.ilic@c4ir.rs.