Пројекти

04

Испитивање јавног мњења

Центар спроводи истраживања ставова и знања грађана и грађанки Србије о генетици, генетичким истраживањима и генетичком тестирању, у циљу едукације и освешћивања шире популације о важности примене генетике у здравству и науци. 

У оквиру ове активности, Центар са Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД) тренутно спроводи пројекат који се бави испитивањем јавног мњења у Србији везано за различите аспекте генетике. Пројекат се бави истраживањем неколико аспеката мишљења грађана Србије о генетици, односно бави се испитивањем:

  • Знања о генетици уопште, генетичким истраживањима, генетичком тестирању и генетичким подацима;
  • Ставова о генетици, њеној примени и бенефитима које пружа;
  • Очекивања за будућност која испитаници имају везано за генетику и бенефите од њене примене.

Резултати пројекта треба да дају основу за дефинисање оптималног плана едукације шире популације о важности примене генетике и генетичких тестова у здравству – у дијагностици и превенцији ретких, наследних болести, као и употреби генетичких података у научним истраживања, са циљем долажења до нових сазнања и открића која ће довести до унапређења јавног здравља и квалитета живота људи.