AIGA: Серија информационих докумената

Савез за управљање вештачком интелигенцијом (AI Governance Alliance – AIGA), нова иницијатива Светског економског форума, објавио је своју прву серију информационих докумената који пружа заједнички увид у одговорно управљање и развоју вештачке интелигенције.

Иницијатива AIGA окупља преко 250 чланова из више од 200 организација широм света, а представник Републике Србије је Стефан Баџа, директор тима за посебне пројекте при Кабинету председника Владе.

AIGA је структурисана око три радне групе – безбедни системи и технологије, одговорне апликације и трансформација и отпорно управљање и регулација. Као таква, ова иницијатива се бави многобројним изазовима и могућностима вештачке интелигенције, са циљем усмеравања доносиоца одлука ка будућности вештачке интелигенције која подржава људске вредности и унапређује друштвени развој.

Извор: Светски економски форум.

© Центар за четврту индустријску револуцију.