Програм трансфера технологија [Фонд за иновациону делатност]

Програм трансфера технологије намењен је јачању споспобности и ефикасности трансфера технологије. Истраживачима, кроз различите услуге, помаже да комерцијализују своје проналаске.

У оквиру Фонда за иновациону делатност успостављен је Програм за трансфер технологије чији задатак је да пружа подршку научноистраживачким организацијама са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност у комерцијализацији проналазака. 

Подршка може бити у виду стручне помоћи за дефинисање стратегије и повезивања и успостављања сарадње са заинтересованим комерцијалним партнерима и у виду одобравања финансијских средстава за додатни развој проналаска/иновације.

Услуге: 

  • Пријем описа проналазака/иновација
  • Оцена технолошке и комерцијалне спремности предложених проналазака/иновација
  • Подизање нивоа технолошке и комерцијалне спремности кроз финансирање додатног развоја проналаска/иновације (финансијска подршка)
  • Дефинисање стратегије за комерцијално искоришчавање проналска/иновације
  • Спровођење стратегије за комерцијално искоришћавање проналска/иновације
  • Идентификовање потенцијалних комерцијалних партнера
  • Преговори са комерцијалним партнером и закључивање трансакције
  • Праћење и извршење закључених уговора
  • Друге услуге.

Рок за достављање пријава: Позив је стално отворен.

Више о Програму сазнајте на следећем линку: ОВДЕ.

© Центар за четврту индустријску револуцију.