Представљамо публикацију “Геномски екосистем Србије”

Јуна 2023. године објављена је прва публикација Центра под називом „Геномски екосистем Србије“, настала као резултат сарадње са Министарством здравља и Министарством науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије.

Публикација је резултат анализа које је тим Центра спровео у периоду од марта до јуна 2022. године у вези са капацитетима за секвенцирање и обрадом и применом генетичких података у Републици Србији. Спроведен је низ анкета и интервјуа међу академским и здравственим радницима као и представницима привредних друштава, а у истраживању је учествовало 37 саговорника из 16 организација.

У циљу сагледавања постојећих капацитета и ситуације у заједници, наш тим је, заједно са својим сарадницима, спровео анализу стања у геномском екосистему у Србији у оквиру које је идентификовао главне заинтересоване стране и мапирао доступне системе за секвенцирање. Овај национални инвентар омогућиће праћење напретка у наредној години преко низа фактора: повећања капацитета и примене секвенцирања високопропусним технологијама, повећање броја студија, унапређење ИТ окружења за геномику и других.

Резултати анализа представљају национални преглед приказан у публикацији, а укратко, утврђено је следеће:

  • У Србији 13 организација поседује опрему за секвенцирање високопропусним технологијама;
  • Доступан је 21 систем за секвенцирање друге, треће и четврте генерације произвођача Illumina, BGI, PacBio i Oxford Nanopore;
  • Процењени тренутни максималан капацитет секвенцирања је 4493 целих хуманих генома годишње;
  • Кључни недостајући елемент који је идентификован су ИТ ресурси за складиштење и обраду велике количине података.

Публикација је доступна и у латиничној верзији и на енглеском језику.

Публикацију можете пронаћи на линку ОВДЕ.

© Центар за четврту индустријску револуцију.