Увиди из истраживања јавног мњења о генетици представљени на РТС-у

Колико знамо о генетици, шта мислимо о генетичким истраживањима и да ли желимо да учествујемо у њима – нека су питања на која је одговарало 1.000 грађана Србије од 18 до 65 година. Истраживање осветљава ставове и знања о генетици и генетичким истраживањима а представила их је пројектна менаџерка Центра Драга Шутовић Илић током гостовања у јутарњем програм РТС-а, у развороу са новинарком Иваном Божовић.

Истраживање јавног мењења у вези са различитим аспектима генетике спровели су Центар за четврту индустријску револуцију Србије и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД). Испитивање се бавило истраживањем неколико аспеката мишљења грађана Србије о генетици, односно испитивањем:

•            Знања о генетици уопште, генетичким истраживањима, генетичком тестирању и генетичким подацима;

•            Ставова о генетици, њеној примени и бенефитима које пружа;

•            Очекивања за будућност која испитаници имају везано за генетику и бенефите од њене примене.

„Истраживање је показало да је највиши ниво знања на нека основна питања из генетика имају жене, становници са вишим степеном образовања и особе између 35 и 44 година старости. Међутим, када су генетички подаци у питању ту наши грађани показују разумевање важности. Око 80 одсто испитаника види вредност генетичког податка у превенцији“, каже Шутовић Илић.

Генетички податак је, како каже, податак који се добија анализом биолошког материјала као што је крв. Служи да би се дошло до одређених генетичких карактеристика појединца, а то је важно за развој савремених генетичких терапија, утврђивање везе гена и испољавања одређених стања и болести, оптимизацију терапије…

„Наши грађани су упознати са темама која обрађују генетичка истраживања. Свесни су да тиме могу да сазнају нешто о свом пореклу и генетичкој припадности, разумеју да гени могу да одреде одговор вашег организма на одређени лек. Разумеју да постоји веза између гена и испољавања неких болести, односно наследни фактор“, објашњава Драгана Шутовић Илић.

На питање да ли би учествовали у неким од горе поменутих истраживања, 65 одсто испитаника одговорило је да би. Треба напоменути да интересовање за учешће отпада ако нема повратне информације, односно да се добијени подаци поделе са њима.

Веома занимљиво је и да је више од 80 одсто учесника истраживања спремно да подели своје генетичке податке у здравствене и научно-истраживачке сврхе.

Истраживање је такође показало да се половина испитаника у једном тренутку свог живота интересовала за генетику, а да су се о томе информисали на интернету. Више од трећине је рекло да су им емисије на ТВ-у жељени начин информисања. Такође, грађани Србије највише поверења имају у научнике и професоре са универзитета.

Прилог Драганиног гостовања у јутарњем програм РТС-а можете погледати ОВДЕ.

© Центар за четврту индустријску револуцију.