Projekti

04

Ispitivanje javnog mnjenja

Centar sprovodi istraživanja stavova i znanja građana i građanki Srbije o genetici, genetičkim istraživanjima i genetičkom testiranju, u cilju edukacije i osvešćivanja šire populacije o važnosti primene genetike u zdravstvu i nauci. 

U okviru ove aktivnosti, Centar je sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) sproveo ispitivanje javnog mnjenja u Srbiji vezano za različite aspekte genetike. Ispitivanje se bavilo istraživanjem nekoliko aspekata mišljenja građana Srbije o genetici, odnosno ispitivanjem:

  • Znanja o genetici uopšte, genetičkim istraživanjima, genetičkom testiranju i genetičkim podacima;
  • Stavova o genetici, njenoj primeni i benefitima koje pruža;
  • Očekivanja za budućnost koja ispitanici imaju vezano za genetiku i benefite od njene primene.

Ispitivanje je sprovedeno CAPI metodom (lice u lice), na uzorku od 1.000 ispitanika uzrasta od 18 do 65 godina. Uzorak ispitanika je nacionalno repezentativan po polu, uzrastu, regionu i tipu naselja.

Na osnovu sprovedenog ispitivanja, 55 % ispitanika se do sada nije aktivno informisalo o genetici, ali većina želi da proširi svoja znanja i poznavanje genetike. Čak 32,7 % ispitanika je iskazalo želju da se informiše putem TV programa (emisije), dok se trenutno najveći broj ispitanika informiše putem internet pretrage (27,1 %). Najveće poverenje vezano za informisanje u genetici i medijima ispitanici imaju u naučnike (76 %), univerzitetske profesore (67,1 %) i lekare (64,5 %).  

Kao neke od rezultata ispitivanja ističemo i to da čak 65 % ispitanika pokazuje volju za učešćem u barem jednoj od ponuđenih vrsta naučnih istraživanja, odnosno:

  • proučavanje povezanosti gena pojedinca i određenih bolesti (57,6%);
  • proučavanje uticaja gena na odgovor organizma na lekove (53,2% ispitanika);
  • proučavanje porodice ili etničkog porekla (48,4%);
  • proučavanje genetike za sticanje većeg naučnog znanja – bez povratne informacije (34,3%);
  • proučavanje genetike za sticanje većeg naučnog znanja – sa povratnom informacijom (53%).

Celokupni rezultati biće objavljeni u izveštaju o nalazima i rezultatima ispitivanja javnog mnjenja u narednom periodu i biće dostupni za preuzimanje.

Za više informacija obratiti se na: dragana.sutovic.ilic@c4ir.rs.