Публикација “Геномски екосистем Србије”

Јуна 2023. године објављена је прва публикација Центра под називом „Геномски екосистем Србије“: Преглед стања у области, настала као резултат сарадње са Министарством здравља и Министарством науке, технолошког развоја и иновација Владе Републике Србије. Публикација је резултат анализа које је тим Центра спровео у периоду од марта до јуна 2022. године у вези са капацитетима за секвенцирање и обрадом и применом генетичких података у Републици Србији.

Спроведен је низ анкета и интервјуа међу академским и здравственим радницима и представницима компанија, а у истраживању је учествовало 37 саговорника из 16 организација.

© Центар за четврту индустријску револуцију.