Извештај о утицају мреже Центара за четврту индустријску револуцију 2022-2023

Центар за четврту индустријску револуцију Светског економског форума објавио је свој први Извештај о утицају глобалне мреже 19 центара за 4ИР за период од 2022. до 2023. године. Део те мреже је и Центар за четврту индустријску револуцију Србије (Ц4ИР Србија), чија се студија случаја налази на страни 18.

У извештају је приказано како Светски економски форум, кроз ову глобалну мрежу, спроводи своју мисију и помаже заинтересованим странама да искористе пун потенцијал технолошког напретка кроз правичну трансформацију индустрије, економије и друштва. Као такав, Извештај наглашава важност глобалне сарадње у искоришћавању потенцијала четврте индустријске револуције за решавање хитних изазова и стварање нових могућности.

Извор: Центар за четврту индустријску ревоуцију.

© Центар за четврту индустријску револуцију.