Контакт
Катићева 14
11 000 Београд
office@c4ir.rs
+381 11 73 58 412

© Центар за четврту индустријску револуцију Србије