skip to Main Content
Naš tim
Direktorka
Jelena Bojović
Jelena Bojović

Direktorka

Direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju od njegovog osnivanja, sa 20+ godina iskustva u oblasti javnih politika, javno-privatnog partnerstva i digitalizacije. 

Kao stručnjakinja u oblasti regulatorne reforme i sprovođenja lokalnih politika ekonomskog razvoja, Jelena je od 2000. godine radila na reformi zakonodavnog procesa i regulatornog okvira za poslovanje, privlačenju investicija, programima za podršku privredi i uspostavljanju partnerstava između javnog i privatnog sektora. 

.

Karijeru je započela u Međunarodnom republikanskom institutu (IRI), nakon čega je pet godina radila kao Šef tima za lokalni ekonomski razvoj na USAID-ovom Programu za podsticaj ekonomskom razvoju opština. Na sličnim programima radila je i u Bosni i Hercegovini, Ukrajini, Slovačkoj, Kirgistanu i Jordanu. Jelena se najpre kao Programski direktorka, a potom i kao Direktorka za regulatornu reformu 2010. godine pridružila Nacionalnoj asocijaliciji za lokalni ekonomski razvoj (NALED), najvećem javno-privatnom udruženju u Srbiji, sprovodeći brojne strukturne reforme Vlade. U proteklih nekoliko godina bila je angažovana od strane Vlade za upravljanje razvojem i implementacijom vladinih strategija i programa digitalizacije, sa posebnim fokusom na politike i reforme vezane za zdravlje, uključujući i nacionalni program za eZdravlje i digitalizaciju zdravlja. Diplomirala je molekularnu biologiju i fiziologiju, sa užom specijalizacijom iz eksperimentalne biohemije.

U martu 2022. godine, pored uloge strateškinje za programski razvoj u NALED-u, postala je i direktorka Centra za četvrtu industrijsku revoluciju.

Projektna menadžerka
Branislava Gemović
Branislava Gemović

Projektna menadžerka

Projektna menadžerka Centra sa višegodišnjim naučnim iskustvom u oblasti bioinformatike, koja učestvuje u pripremi i koordinaciji projekata Centra.

Branislava je doktor bioloških nauka, sa više od deset godina iskustva u naučno-istraživačkom radu u oblasti bioinformatike i brojnim publikacijama u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti i vrhunskim međunarodnim časopisima. Učestvovala je u nekoliko istraživanja sa fokusom na upotrebi mašinskog učenja u biomedicini, koja su rezultovala bioinformatičkim softverima.

.

Branislava je svoju karijeru započela u Institutu za nuklearne nauke Vinča, a od 2021. je radila i kao predavač na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. U Insitutu Vinča je rukovodila projektnim zadacima u okviru nacionalnog projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a takođe je, u okviru CAFA konzorcijuma, rukovodila međunarodnom saradnjom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Do 2021. godine je bila član upravnog odbora COST (European Cooperation in Science and Technology) akcije GREEKC. Kao član Komisije za popularizaciju naučnog rada Instituta Vinča, Branislava je aktivno učestvovala u promociji nauke i približavanju nauke široj javnosti, kroz mentorisanje srednjoškolaca, organizaciju „Otvorenih vrata Vinče“ i koordinaciju naučnih radionica za opštu populaciju. Učestvovala je u organizaciji velikog broja međunarodnih naučnih sastanaka i radionica, a bila je i glavni organizator konferencije Belgrade Bioinformatics 2021. Branislava se pridružila Centru u maju 2022. godine.

Projektna menadžerka
Dragana Šutović Ilić
Dragana Šutović Ilić

Projektna menadžerka

Projektna menadžerka Centra sa seniorskim iskustvom od preko 18 godina u nevladinom sektoru, koja učestvuje u realizaciji i koordinaciji projekata Centra u oblasti zdravstva.

Dragana je master drugog stepena studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu. Od 2005. godine karijeru je posvetila Društvu multiple skleroze Srbije kao koordinator velikog broja projekata koji su imali za cilj unapređenje kvaliteta života osoba obolelih od MS. Tokom karijere stekla je bogato iskustvo u saradnji sa domaćim zdravstvenim sistemom, farmaceutskim kompanijama i udruženjima pacijenata.

.

Poslednjih godina, realizovala je više uspešnih projekata, uključujući mobilnu aplikaciju „Moj MS Svet“ koja je dizajnirana kao vid podrške osobama obelelim od MS, kao i „Virtuelna MS soba“ i „Pacijent u fokusu“. Članica je Saveta međunarodne platforme za MS (EMSP) i upravnog i izvršnog odbora krovne organizacije Udruženje pacijenata Srbije. Dodatno, Dragana je glavni i odgovorni urednik časopisa „Moj MS Svet“. Centru se pridružila u oktobru 2022. godine.

Projektna asistentkinja
Mirjana Jovanović
Mirjana Jovanović

Projektna asistentkinja

Projektna asistentkinja Centra koja svojim radom učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji projektnih aktivnosti i celokupnom radu Centra. 

Mirjana je osnovne studije međunarodnih odnosa završila 2018. godine na Fakultetu političkih nauka, a potom je na Univerzitetu u Beogradu masterirala na studijskom programu Evropska politika i upravljanje krizama, čime je stekla zvanje masterа evropskih studija. Kao studentkinja bila je deo studentskih organizacija i pohađala je veliki broj seminara i treninga na temu diplomatije, ljudskih prava, omladinske politike, rodne ravnopravnosti i slično.

.

Stručne prakse obavljala je u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Telu Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN Women). Prvo radno iskustvo stekla je 2019. godine radom u omladinskoj organizaciji na poziciji projektne asistentkinje. Potom se pridružila Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ), u okviru koje je bila angažovana na projektu Delegacije Evropske unije u Srbiji. Alumnistkinja je Srpsko-američke akademije za lidere i regionalnog programa Dijalog za budućnost koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO. Mirjana se pridružila Centru u aprilu 2022. godine.

Projektni asistent
Nemanja Bogavac
Nemanja Bogavac

Projektni asistent

Projektni asistent Centra koji svojim radom doprinosi uspešnoj pripremi, organizaciji i realizaciji aktuelnih projekata Centra.

Nemanja je osnovne studije završio na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu 2021. godine, na smeru Menadžment i organizacija, čime je stekao zvanje diplomiranog inženjera organizacionih nauka. Student je master studija na istom fakultetu, na modulu Menadžment poslovnih procesa. Učesnik je brojih studija slučaja, seminara i konferencija u oblasti upravljanja poslovanjem, biznisa i teorije manadžmenta.

.

Stručnu praksu i prvo radno iskustvo stekao je 2021. godine u JAI Development & Consulting, na poziciji projektnog asistenta. Karijeru je potom nastavio u Kancelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije. Paralelno sa radom u Kancelariji, Nemanja se pridružio Centru u junu 2022. godine.

Praktikantkinja
Danijela Đukić
Danijela Đukić

Praktikantkinja

Praktikantkinja Centra koja se bavi razvojem komunikacionih planova, aktivnosti i materijala, organizacijom događaja i drugih, projektnih aktivnosti Centra.

Danijela je osnovne studije medija i novinarstva završila 2020. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu,  čime je stekla zvanje diplomirani novinar. Student je master programa na modulu Medjunarodna bezbednost, na istom fakultetu. Tokom osnovnih studija bila je zamenica urednice zvaničnog časopisa Fakulteta političkih nauka „Politikolog“, a tokom master studija postala je deo mentorskog programa „Women In International Security Austria“ (2021-2022).

.

Stručnu praksu i radno iskustvo stekla je u nacionalnim dnevnim novinama gde je pisala tekstove za beogradsku rubriku. Istovremeno je pohađala veliki broj seminara i treninga na temu novinarstva, demokratije, društvene odgovornosti i aktivizma, omladinske politike i slično. Danijela se pridružila Centru u maju 2023. godine.

Saradnici
Konsultantkinja
Jovana Kovačević
Jovana Kovačević

Konsultantkinja

Jovana Kovačević je docentkinja na Katedri za računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je doktorirala u oblasti bioinformatike. Glavna oblast naučnog interesovanja joj je primena metoda mašinskog učenja i istraživanja podataka na biološke podatke. Učestvovala je u više nacionalnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i u nekoliko COST akcija. Njene nastavne aktivnosti uključuju kurseve iz bioinformatike na master i doktorskim studijama. 

.

Članica je predsedništva Srpskog društva za bioinformatiku i računarsku biologiju (BiRBi) i spoljna saradnica u Matematičkoj gimnaziji. Jovana se pridružila Centru u martu 2022. godine.

Back To Top