skip to Main Content
Naš tim
Projektna asistentkinja
Mirjana Jovanović

Projektna asistentkinja

Projektna asistentkinja Centra koja svojim radom učestvuje u pripremi, organizaciji i realizaciji projektnih aktivnosti i celokupnom radu Centra.

Mirjana je osnovne studije međunarodnih odnosa završila 2018. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, a potom je na Univerzitetu u Beogradu masterirala na studijskom programu Evropska politika i upravljanje krizama, čime je stekla zvanje master evropskih studija. Kao studentkinja bila je deo studentskih organizacija i pohađala je veliki broj seminara i treninga na temu diplomatije, ljudskih prava, omladinske politike, rodne ravnopravnosti i slično. Stručne prakse obavljala je u Centru za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) i Telu Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena (UN Women). Prvo radno iskustvo stekla je 2019. godine radom u omladinskoj organizaciji na poziciji projektne asistentkinje. Potom se pridružila Beogradskoj otvorenoj školi (BOŠ), u okviru koje je bila angažovana na projektu Delegacije Evropske unije u Srbiji u oblasti podrške reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti. Alumnistkinja je Srpsko-američke akademije za lidere i regionalnog programa Dijalog za budućnost koji sprovode UNDP, UNICEF i UNESCO.

Centru se pridružila se u aprilu 2022. godine.

Ostali članovi tima

Jelena Bojović

Direktorka

Branislava Gemović

Projektna menadžerka

Mirjana Jovanović

Projektna asistentkinja

Jovana Kovačević

Konsultantkinja
Back To Top