skip to Main Content
Партнери

Програм Уједињених нација за развој (УНДП) је глобална развојна мрежа УН-а, која заступа промене и повезује државе са знањем, искуством и ресурсима, како би помогла људима у изградњи бољег живота. Присутни су у око 170 земаља и територија широм света, где подржавају локална решења за развојне изазове и развијају националне и локалне капацитете за достизање Циљева одрживог развоја. Рад УНДП је усмерен на три главне области: одрживи развој, демократско управљање и изградња мира, као и отпорност на климатске промене и катастрофе.

Као дугогодишњи партнер Владе Србије у области дигиталне трансформације, УНДП је од самог почетка укључен у иницијативу за оснивање Центра за четврту индустријску револуцију. Центар може да помогне друштвеном и економском развоју Србије убрзавањем усвајања иновативних технологија. Да би се то постигло, потребно је не само подржати локални ИТ екосистем, већ и изградити поверење у нове технологије. Стога сматрају да сви релевантни актери, укључујући државу, пословну и научну заједницу и цивилно друштво, треба да буду укључени у рад Центра и да се нова дигитална решења развијају на друштвено и еколошки одговоран начин.

Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu – IMGGI jedna je od vodećih istraživačkih institucija u Srbiji i regionu, koja se bavi fundamentalnim i primenjenim istraživanjima u oblastima biomedicine i biotehnologije. Odnedavno IMGGI je opremljen najsavremenijim tehnologijama sekvenciranja koje omogućavaju generisanje jedinstvenih velikih podataka potrebnih za nova naučna otkrića i razvoj inovativnih rešenja u cilju poboljšanja kvaliteta života posebno u oblastima biomedicine, proizvodnje hrane i zaštiti životne sredine.

IMGGI je jedan od prvih saradnika Centra za četvrtu industrijsku revoluciju, a zajedničko partnerstvo ima za cilj da podrži primenu naučnih saznanja i novih tehnologija koji doprinose transformaciji Srbije u društvo zasnovano na znanju.

Back To Top