skip to Main Content
Abstract,3d,Technology,Futuristic,Geometrical,And,Science,Neon,Background.,Plexus
О Ц4ИР Србија

Центар за четврту индустријску револуцију у Србији (Ц4ИР Србија) је платформа за јавно-приватно партнерство која окупља научнике и истраживаче, представнике државе, индустрије и цивилног друштва ради стварања услова за развој, тестирање и усавршавање нових технологија за добробит друштва. Рад Ц4ИР Србија усмерен је на два приоритета: биотехнологију и примену вештачке интелигенције у здравству. Ц4ИР Србија основан је у партнерству Владе Републике Србије и Светског економског форума, као први такав центар у региону, трећи у Европи и 16. у свету.

Abstract,3d,Technology,Futuristic,Geometrical,And,Science,Neon,Background.,Plexus
Међународна конференција „Будућност биотехнологије“
Abstract,3d,Technology,Futuristic,Geometrical,And,Science,Neon,Background.,Plexus
Трећи "StarTech" конкурс
НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ
Back To Top