Извештај: Вредност података ОДИ-Ц4ИР Србија

Институт за отворене податке (ОДИ) истраживао је и саставио извештај објављен у децембру 2023, као резултат округлог стола ОДИ-Ц4ИР Србије одржаног у новембру исте године. Аутори овог извештаја су Марк Бојд, Миранда Шарп и Џош Дадарио. Документ садржи сажетак дискусија са округлог стола, приказује приступ који је коришћен током радионице, наводећи циљеве догађаја и одређене приоритете за будуће кораке.


Фокус извештаја је на потенцијалној употреби здравствених података за побољшање резултата здравствене заштите, медицинских истраживања и иницијатива за јавно здравље у Србији. Такође, извештај идентификује ресурсе који могу помоћи у превазилажењу изазова уочених у другим земљама, дефинише успех екосистема здравствених података у Србији и предлаже наредне кораке, како краткорочне, тако и дугорочне, за унапређење стања.

© Центар за четврту индустријску револуцију.