skip to Main Content
Najave

U ovoj sekciji objavljujemo najave partnerskih organizacija koje su od značaja za razvoj biotehnološkog ekosistema.

StartTech baner2000X1000

03.03.2023.

Treći StarTech konkurs za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji

U okviru programa StarTech, od 3. marta do 3. maja 2023. otvoren je treći godišnji konkurs za podršku inovacijama i digitalnoj transformaciji poslovanja.

Na konkurs se mogu prijaviti startapovi, preduzetnici, MSP, kao i neregistrovani timovi sa do pet članova, koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija.

.

Kroz StarTech program, kandidati mogu konkurisati za podršku u okviru jedne od tri kategorije, a u zavisnosti od vrste i ciljeva projekta, mogu osvojiti sredstva u visini od 15,000$ do 100,000$.

Zainteresovani kandidati se mogu obratiti StarTech timu i za podršku u pripremi biznis plana, koji je jedan od uslova za konkurisanje – a rok za prijavu za stručnu podršku je 3. april 2023.

Sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja možete pronaći na sledećem linku: OVDE.

gsoc_logo

27.02.2023.

Google Summer of Code

Google Summer of Code (GSoC) je globalni online mentorski program u oblasti razvoja open-source softvera. Jedan od ovogodišnjih mentora je i Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH), za studente koji su zainteresovani da se uhvate u koštac sa aktuelnim izazovima u oblasti genomike.

.

GA4GH mentorisaće čak osam projekata, a više o njima i samom programu moguće je pronaći na sledećem linku: OVDE.

01.05.2022.

Butkampovi Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju: Nauči kako da razviješ svoj startap do punog potencijala

Imate poslovnu ideju koja bi mogla da unapredi evropski zdravstveni sistem? Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) kroz svoje butkampove pruža šansu vašem startapu da istraži i dosegne svoj pun tržišni potencijal i poveže se sa mrežom preduzetnika i inovatora širom Evrope. 

Program pruža priliku da analizirate svoju konkurenciju, identifikujete svoju jedinstvenu ponudu (USP) i povežete se sa klijentima koji će vaše poslovanje podići na viši nivo…

.

Dodatno, imaćete priliku da izložite svoje ideje širom Evrope.

Ukoliko želiš da saznaš više o otvorenim butkampovima EIT i uslovima prijave, klikni i informiši se putem sledećeg linka: OVDE.

15.04.2022.

Program transfera tehnologije [Fond za inovacionu delatnost]

Program transfera tehnologije namenjen je jačanju spospobnosti i efikasnosti transfera tehnologije. Istraživačima, kroz različite usluge, pomaže da komercijalizuju svoje pronalaske.

U okviru Fonda za inovacionu delatnost uspostavljen je Program za transfer tehnologije čiji zadatak je da pruža podršku naučnoistraživačkim organizacijama sa ciljem da se poveća njihova sposobnost i efikasnost u komercijalizaciji pronalazaka.  

.

Podrška može biti u vidu stručne pomoći za definisanje strategije i povezivanja i uspostavljanja saradnje sa zainteresovanim komercijalnim partnerima i u vidu odobravanja finansijskih sredstava za dodatni razvoj pronalaska/inovacije.

Usluge: 

  • Prijem opisa pronalazaka/inovacija
  • Ocena tehnološke i komercijalne spremnosti predloženih pronalazaka/inovacija
  • Podizanje nivoa tehnološke i komercijalne spremnosti kroz finansiranje dodatnog razvoja pronalaska/inovacije (finansijska podrška)
  • Definisanje strategije za komercijalno iskoriščavanje pronalska/inovacije
  • Sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje pronalska/inovacije
  • Identifikovanje potencijalnih komercijalnih partnera
  • Pregovori sa komercijalnim partnerom i zaključivanje transakcije
  • Praćenje i izvršenje zaključenih ugovora
  • Druge usluge.

Rok za dostavljanje prijava: Poziv je stalno otvoren.

Više o Programu saznajte na sledećem linku: OVDE

Back To Top